Strona 1    Strona 2

Źródła cd.

  Rodzaj metryki  

  Lata  
Numer rolki filmu
urodzenia / chrzty   
  Zamość  
1706-1735
1770-1785
1786-1839
1830-1839
1840-1851
1980398
1980398
1980399
0771644
0771645
Łabunie
1786-1809
0718726
śluby
Zamość
1733-1783
1783-1817
1817-1825 
1826-1832
1830-1839
1840-1851
1980403
brak
0771641
1980403
0771644
0771645
1833-1864
1884-1890
1892-1898
1980403
1861-1880
1980404
Łabunie
1786-1810
0718726
zgony
Zamość
1744-1785
1826-1827
1980404
1830-1839
1840-1851
0771644
0771645
Łabunie
1786-1809
0718726

Objaśnienia

LB data
Liber baptisatorum – księga ochrzczonych parafii katedralnej w Zamościu
LB numer/rok
Księga aktów cywilnych urodzenia, uznania i przysposobienia w gminie czyli parafii zamojskiej
LC data
Liber copulatorum – księga ślubów parafii katedralnej w Zamościu
LC numer/rok
Księga aktów cywilnych zapowiedzi i małżeństw w gminie czyli parafii zamojskiej
LM data
Liber morituorum – księga zejść parafii katedralnej w Zamościu
LM numer/rok
Księga aktów cywilnych zejścia w gminie czyli parafii zamojskiej
metryki z Łabuń zostały dodatkowo opatrzone literą Ł np. LBŁ

Strona 1    Strona 2