Szymon i Tekla

Naszymi najdawniejszymi przodkami, od (lub do) których obecnie można udokumentować ciągłą, ponad dwustuletnią obecność Służewskich w Zamościu byli: Szymon Służewski i jego żona Tekla.

W różnych dokumentach spotykamy różne daty urodzin Szymona. Można przyjąć, że urodził się między rokiem 1759, a 1770, zaś zmarł w 1834 roku. Był majstrem profesji rzeźnickiej. Jego żoną była Tekla z domu Wiśniowska, która urodziła się około 1779 roku, a zmarła w roku 1839. Wiemy o niej niewiele. Nawet jej nazwisko panieńskie jest zagadką (zobacz: dlaczego?). Prawdopodobnie pochodziła z Sambora. Szymon i Tekla mieli dziewięcioro dzieci (zobacz: potomkowie Szymona i Tekli). Z aktów urodzin wynika, że ich potomstwo przychodziło na świat w Zamościu i chrzczone było w kolegiacie już od 1798 roku. Z zachowanych dokumentów wynika, że Szymon z rodziną często zmieniał miejsca zamieszkania. Najdłużej mieszkał na Przedmieściu Lwowskim i w Nowej Osadzie (zobacz: gdzie mieszkał Szymon Służewski?).

Podobnie mógł wyglądać Szymon na swoim stoisku w jatkach na tyłach ratusza.
(„Stragan rzeźnika”, mal. Bartolomeo Paserotti)
WSZYSTKIE OBRAZY I ZDJĘCIA MOŻNA POWIĘKSZAĆ KLIKAJĄC NA NIE

Osoby zainteresowane postaciami Szymona Służewskiego i jego żony Tekli mogą przeczytać artykuł o nich p.t. "Szymon Służewski - Zamojski rzemieślnik z początku XIX w.".

Płyta nagrobna Szymona i Tekli jest jedną z najstarszych zachowanych do dzisiaj na zamojskim cmentarzu.