Prehistoria?


Akt chrztu Jana Kiełbika

W księgach parafii katedralnej w Zamościu z roku 1720 pod datą 28. grudnia znajduje się zapis o chrzcie Jana Kiełbika, syna Jana i Agnieszki, którego rodzicami chrzestnymi byli Piotr Służewski i panna Agnieszka Wesołowska z Zamościa. Jest to jak do tej pory najstarsza znana mi wzmianka o Służewskim w Zamościu (choć w latach 1706-1714 w księgach metrykalnych urodzeń parafii katedralnej pojawiają się Szymon i Katarzyna Suszewscy; nazwisko to może być zniekształconą formą nazwiska Służewski).

Czy Piotr Służewski był przodkiem Szymona? Tego jeszcze nie wiemy.