Potomkowie... / Marianna z Kicińskich Służewska

Żona Marcina Antoniego Służewskiego. Urodziła się na Lubelskim Przedmieściu. Była córką Macieja Kicińskiego, który wg. informacji zawartej w akcie urodzin Marianny z 1812 roku był rolnikiem [LB 46/1812]. W roku 1828 wg. informacji zawartej w akcie ślubu Marianny [LC 32/1828], mieszkał na Nowym Mieście i był rzeźnikiem. Matką Marianny była Wiktoria z Biskupskich.

Trzy lata po śmierci Marcina Antoniego Marianna ponownie wyszła za mąż. Jednym ze świadków zaślubin był rodzony brat Marcina Antoniego – Ignacy [LC 26/1855]. Może to świadczyć o dobrych stosunkach jakie łączyły Mariannę z rodziną męża, nawet po jego śmierci.