Potomkowie... / Marcin Antoni (syn Szymona i Tekli)

Urodziny Marcina Antoniego zapisane zostały pod datą 12 listopada w księdze liber baptisatorum parafii kolegiackiej w Zamościu z 1808 roku. Rodzicami chrzestnymi byli: Wojciech Wałaszkiewicz (krawiec) oraz Marianna Żardecka (jedna z bogatszych osób w mieście, wdowa po Tomaszu Żardeckim – garbarzu, właścicielka wielu nieruchomości, dzierżawiła koncesję na sprzedaż alkoholu).

Ożenił się z Marianną z domu Kicińską [LC 32/1828] z którą miał kilkoro dzieci. Z okazji ślubu Marcin i Marianna otrzymali od rodziców pana młodego: ½ domu nr 160 i ½ ogrodu wartości 400 zł polskich, a od rodziców panny młodej pole zwane Doliny w obrębie Nowego Miasta (na tzw. Uroczysku) również o wartości 400 złp [APZ, akt not. 1828, not. Dąbrowski].

Z zawodu, początkowo, był czeladnikiem murarskim [LC 32/1828], ale wkrótce zmienił rzemiosło na rzeźnictwo [informacje o tym w aktach urodzin dzieci i w aktcie notarialnym z 1841 roku dotyczącym dokupienia gruntu na Uroczysku - 300/1841 not. Dąbrowski, APZ]

Zmarł w roku 1852 [wzmianka w LC 26/1855].