Aleksandra / Maria Pominkiewicz-Kulikiewicz (c. Piotra i Aleksandry)


„Teka Zamojska”


„Zamość - moje miasto”


Zobacz film o cyklu obrazów „Zamość - moje miasto”


Inne prace
Maria Pominkiewicz Kulikiewicz urodziła się w Zamościu w roku 1921. Była córką Aleksandry z domu Służewskiej i Piotra Pominkiewicza. W czasie wojny w ruchu oporu. Po wojnie więziona za przynależność do WiN. Uczęszczała do zamojskiej Szkoły Sztuk Plastycznych. W 1954 roku ukończyła architekturę wnętrz w PWSSP we Wrocławiu.

Mieszkała w Łodzi gdzie kierowała pracownią rysunku i malarstwa w Pałacu Młodzieży.

Prace Artystki brały udział w wystawach indywidualnych m.in. w Warszawie, Łodzi, Zamościu oraz w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, m.in.: „Ziemia Łódzka w Malarstwie” oraz „Motywy Wiejskie w Polskim Malarstwie Współczesnym”, w Tygodniach Plastyki Łódzkiej, w Łódzkim Salonie Wiosennym i Łódzkim Salonie Zimowym, w Wystawie Prac Artystów Wywodzących się z Zamościa i Zamojszczyzny, w Wystawie Malarstwa i Grafiki „Zamość w Sztuce”, a także w dorocznych wystawach łódzkiego okręgu ZPAP, poplenerowych wystawach Artystów Seniorów Łódzkiego Okręgu ZPAP i wystawach twórców skupionych wokół „Galerii 78”, której była współzałożycielem i wieloletnim członkiem rady programowej.

Została wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej II stopnia i Nagrodą Kuratorium Okręgu Łódzkiego, odznaczona Krzyżem AK, Krzyżem Zrzeszenia WiN, medalem im. Wandy Kierszniewskiej oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Zmarła w 1998 roku. Została pochowana na cmentarzu Parafii Katedralnej przy ulicy Peowiaków w Zamościu.