Potomkowie... / Wojciech Zakrzewski

Mąż Leony Konstancji Służewskiej. Urodził się w 1842 roku, a więc w świetle obowiązującego wówczas prawa, w chwili ślubu w 1851 roku jeszcze nie był pełnoletni (mężczyźni osiągali wówczas pełnoletniość w wieku 21 lat). Syn Andrzeja i Ewy z Winiarskich. Pochodził z zamojskiego Nowego Miasta. Z zawodu był rzeźnikiem [LC 16/1851].

W zapisie o rejestracji w USC urodzin Anieli - córki Stanisława Służewskiego (swojego szwagra, brata Leony) występuje jako chrzestny [LB 84/1864].