Potomkowie... / Tomasz Abraszewski

Mąż Konstancji Służewskiej. Mieszkał w Nowej Osadzie ale urodził się około 1840 roku we wsi Gruszka Wielka (prawdopodobnie parafia Nielisz) jako syn Wincentego i Anny z domu Hajdar. Wincenty był rolnikiem [LB 10/1866].