Potomkowie... / Tekla Katarzyna (córka Ignacego i Karoliny)

Tekla (drugie imię Katarzyna) urodziła się 16 września 1837 na Nowym Mieście. Rodzicami chrzestnymi byli: Franciszek Gayzler (piekarz i własciciel kilku kamienic) i Agata Koziołkiewiczowa (żona Macieja Koziołkiewicza stelmacha z Lubelskiego Przedmieścia [LB 287/1811]) [LB 125/1837].

W lipcu 1861 roku wyszła za Michała Lewandowskiego. Przed ślubem w 1861 roku, państwo młodzi otrzymali dyspensę od Prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Dyecezyi Lubelskiej od 2óch zapowiedzi, a ślub miał miejsce 5 miesięcy od śmierci ojca panny młodej - Ignacego Służewskiego. Pod aktem USC podpisali się świadkowie: Aleksander Szczygielski inspektor policji i Antoni Stachurski nauczyciel szkoły elementarnej i rzemieślniczo – niedzielnej [LC 14/1861].