Potomkowie... / Tekla (córka Ignacego i Karoliny)

Tekla Elżbieta urodziła się 14 października 1827 roku [LB 210/1827]. Świadkami byli: Józef Serwatowicz (rękawicznik) i Jan Hibner (mularz), a rodzicami chrzestnymi - ponownie Józef Serwatowicz oraz Elżbieta Gayzler (żona Franciszka Gayzlera lub Geislera piekarza i właściciela kamienic w Zamościu).

Tekla Elżbieta żyła 3 tygodnie, zmarła 4 listopada 1827 roku [LM 255/1827].