Potomkowie... / Michał Nowakiewicz

Urodził się w 1833 roku. W chwili ślubu czeladnik profesji kowalskiej z Majdanu [LC 6/1852].