Potomkowie... / Julia z Przybylskich

Żona Jana Służewskiego. Urodziła się w 1833 roku w Sitańcu. Rodzina później przeniosła się do Zamościa. Ojcem Julii był Jan Przybylski „były podoficer weteranów wojsk polskich”. Julia umiała pisać (jej podpis widnieje na akcie ślubu) co wówczas było rzadkością wśród kobiet [LC 10/1850]

Rok po śmierci Jana Służewskiego wyszła ponownie za mąż. W akcie tego drugiego małżeństwa napisano, że nowi małżonkowie „syna Michała urodzonego w Zamościu na dniu 29 września 1857 roku, którego w przedślubnym pożyciu wspólnie ze sobą spłodzili niniejszym aktem małżeństwa za swego własnego przyznają (…)" [LC 1/1859].