Potomkowie... / Salomea Marianna (córka Szymona i Tekli)

Urodziła się 12 września 1798 roku. Jej rodzicami chrzestnymi byli: baronostwo Józef i Ludwina Wyszyńscy (prawdopodobnie chodzi tu o barona Tadeusza Józefa Wyszyńskiego, sędziego pokoju z pow. Tomaszowskiego, właściciela wsi Andrzejówka w pow. hrubieszowskim) [J.Niedźwiedź Leksykon Historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003, s.29].

25 maja 1823 roku wyszła za mąż za Józefa Jachniewicza. [LC 28/1823].
Zachwał się akt notarialny z 1828 roku, w którym Salomea oświadcza, że: "nie wymaga spadku po swych rodzicach będąc w stanie dostatecznym" [akt not nr 69/1828, notariusz Dąbrowski, Archiwum Państwowe w Zamościu, dalej APZ].