Potomkowie... / Józef Jachniewicz


Tak właśnie był umundurowany "muzykus" Józef Jachniewicz. Na rysunku - dobosz i trębacz 2 pułku Królestwa Polskiego (w: Jan Czop, Barwa Armii Królewtwa Polskiego 1815-30 i 1831, wyd.Libra, Rzeszów 2010, s.51).

Mąż Salomei Służewskiej. Urodzony w 1796 roku w Sokalu (ówczesny cyrkuł Żółkiewski położony w Galicji Austriackiej). Był synem leśniczego Antoniego Jachniewicza mieszkającego w Opatowie w powiecie Staszowskim, w województwie Sandomierskim. Służył jako muzyk (muzykus) w 2 Pułku Strzelców Pieszych, który stacjonował w Zamościu [LC ?8/1823, także: akt not nr 69/1828, notariusz Dąbrowski, APZ]. Pułk ten brał udział w wielu bitwach w wojnie 1831 roku, m.in. pod Olszynką Grochowską [Wikipedia, hasło: "2 Pułk Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego", dn.18.12.2011]. Józef Jachniewicz nosił drugie imię: Hygin.