Strona 1    Strona 2    Strona 3    Strona 4

Ignacy... / Inwentarz majątku Ignacego Służewskiego

Inwentarz majątku Ignacego Służewskiego odnaleziony przez Ewę Lorentz

[APZ, Akta notariusza W. Głowackiego, sygn. 18, akt 68 z roku 1861.]

Inwentarz majątkowy pozostałości po Ignacym Służewskim, który zmarł beztestamentowo 24 marca/5 kwietnia/ roku 1861, w domu nr 148 w Nowej Osadzie Miasta Zamościa.

Spadkobiercy:

 1. Wdowa Karolina z Mołczków oraz dzieci nieletnie: Konstanty (ur. 1840 r.), Władysław (ur. 1843 r.), Joanna (ur. 1845 r.),
 2. Stanisław Michał Służewski (ur. 6 wrzesnia 1830 r.), rękodzielnik, zamieszk. na Przedmieściu Lubelskim,
 3. Eleonora Konstancja (ur. 5 kwietnia 1832 r.) ze Służewskich Zakrzewska, żona Wojciecha rękodzielnika,
 4. Katarzyna (ur. 23 czerwca 1835 r.) ze Służewskich Łapińska, żona Józefa,
 5. Tekla Katarzyna Służewska (ur. 16 czerwca 1837 r., panna), później po mężu Lewandowska.

1. Kamienica murowana, 2-piętrowa w Rynku Głównym twierdzy Zamość pod nr 18 (obecnie ul. St.Staszica 21)

Wymienieni dziedziczyli po zmarłym następujące nieruchomości:
 1. Kamienica murowana, 2-piętrowa w Rynku Głównym twierdzy Zamość pod nr 18, zakupiona od Franciszka i Katarzyny Gałaszkiewiczów w 1850 r. za 3000 rubli srebrem.  
 2. Dom drewniany ze stodołą, oborą, stajnią, spichlerzem, studnią murowaną na Nowej Osadzie miasta Zamościa pod nr 148, wart 450 rs.
 3. Dom drewniany wraz z gruntem, ogrodem na Nowej Osadzie pod nr 172, który od Franciszki Kicińskiej nabyty został za 15 rs.    
 4. Grunt orny na Kalinowicach od rodzeństwa Celińskich nabyty za 300 rs.
 5. Grunt orny na Nowej Osadzie wart 12 rs.
 6. Grunt orny na Majdanie, Łysą Górą zwany wart 45 rs.
 7. Grunt na Majdanie w uroczysku Doliny zwanym, wart 15 rs.
 8. Grunt orny na Nowej Osadzie wart 24 rs.
 9. Plac pusty na Nowej Osadzie Zamościa przy szosie od sukcesorów Duchińskich nabyty pod nr 53 wart 45 rs.
 10. Plac na Nowej Osadzie Zamoscia przy miedzy OO. Bazylianów wart 42 rs.
 11. Ogród na Nowej Osadzie miasta Zamościa nad rzeką położony od sukcesorów Markiewiczów nabyty za 35 rs.
Inwentarz żywy: 2 konie, krowa, jałówka, świnie, drób.

Strona 1    Strona 2    Strona 3    Strona 4