Szymon i Tekla / Gdzie mieszkali Służewscy?

W odnalezionych aktach metrykalnych parafii kolegiackiej w Zamościu znajdujemy około dziesięciu adresów Szymona Służewskiego.

Możemy sobie wyobrażać, że tak właśnie wyglądały przedmieścia Zamościa
w czasach Szymona Służewskiego

W czasach Szymona Służewscy byli związani głównie ze wschodnimi przedmieściami miasta: Przedmieściem Lwowskim i Nową Osadą. W latach 60-tych XIX wieku syn Szymona - Ignacy był właścicielem kamienicy na Rynku Wielkim (choć prawdopodobnie sam w niej nie mieszkał). Kolejne pokolenia Służewskich zamieszkały także na Lubelskim Przedmieściu (linia po synu Ignacego - Stanisławie), na Majdanie i w Kalinowicach. Z czasem potomkowie Szymona zaczęli przenosić się coraz dalej poza Zamość. Najdłużej siedzibą rodziny był dom przy ulicy Rzymskiej (obecnie Ogrodowa) gdzie Służewscy mieszkali przez blisko 190 lat, aż do 2009 roku.

Współcześni, zamojscy potomkowie Szymona mieszkają w dalszym ciągu na Nowym Mieście i na Przedmieściu Lubelskim.